What time is it? - Hva er klokka?
Simple Norwegian Dialogues (FLR step 1)

In this lesson you will learn how to say the time in NorwegianDownload Audio

Slow Audio

Download Slow Audio

Hva er klokka der du bor i Argentina?
Klokka er fem over to. Hva er klokka i Norge?
Klokka er fem over ti
Da er det en tidsforskjell på 4 timer mellom Argentina og Norge.
Ja det er sant.

Show the translation.