Phrasebook Norwegian

I am sorry, I don't understand you. Beklager, jeg forstår deg ikke.
I don't understand what you are saying. Jeg forstår ikke hva du sier.
I understand what you are saying Jeg forstår hva du sier
I understand Jeg forstår
I understand/ I see Jeg skjønner
Do you speak German? Snakker du tysk?
No, I don't understand German Nei, jeg forstår ikke tysk.
but I speak french men jeg snakker fransk
You are speaking Norwegian well Du snakker bra norsk
I am sorry, could you speak more slowly? Jeg beklager, kunne du snakket saktere?
Excuse me, do you speak English? Beklager, snakker du engelsk?
I am only talking a little bit of Norwegian. Jeg snakker bare litt norsk.
Excuse me, could you repeat that? Beklager, kunne du gjentatt det?
What did you say? Hva sa du?
Do you understand what I am saying? Forstår du hva jeg sier?
I understand a littlebit Norwegian Jeg forstår littegrann norsk
I am sorry, I don't quite understand what you are saying. Beklager, jeg forstår ikke helt.
What does [banan] mean? Hva betyr [banan]?
How do you pronounce this word? Hvordan uttaler du dette ordet?
How does one say ____ in Norwegian? Hvordan sier man ____ på norsk?
What does that word mean? Hva betyr det ordet?
I don't understand anything of what you are saying. Jeg skjønner ikke bæret av hva du sier
Could you have written it down for me? Kunne du ha skrevet det ned for meg?