Phrasebook Norwegian

I am sleepy Jeg er trøtt
I am hungry Jeg er sulten
I am thirsty Jeg er tørst
I am tired Jeg er sliten
I need help Jeg trenger hjelp
I am sick Jeg er syk