Phrasebook Norwegian

What time is it? Hva er klokka?
It's five o'clock Klokka er fem.
17:05 It's five (minutes) past five. Klokka er fem over fem.
17:10 It's ten minutes past five Klokka er ti over fem
17:15 Quarter past five Kvart over fem
17:20 twenty past five ti på halv seks
17:25 twentyfive minutes past five fem på halv seks
17:30 half past five halv seks
17:35 thirtyfive minutes past five fem over halv seks
17:40 twenty to six ti over halv seks
17:45 quarter to six kvart på seks
17:50 ten to six ti på seks
17:55 five to six fem på seks
When are we going to meet? Når skal vi møtes?
At what time? Til hvilken tid?
Between five and six Mellom fem og seks
At six o'clock sharp Nøyaktig klokka seks
Three o'clock? Does it fit? Klokka tre? passer det?